En miljömässigt hållbar verksamhet

Företaget Katt och Råtta har funnits på marknaden sedan 2005. Vi har tills nu inriktat oss på en lokal fastighet som har hyrt våra tjänster. Efter flera framgångsrika år har vi beslutat att utöka vår verksamhet med specialitet "Stall". Vi har genom empiriska studier funnit att mösstillgången i stallen är god p g a kraftfoder och öppna stalldörrar. Dessutom anlitar stallägarna ofta okvalificerad arbetskraft, yngre förmågor utan expertkunskap. De stall som vi fokuserar på har 1–5 åriga katter i sin anställning. Ofta måste dom jaga på annat håll för sitt uppehälle. Om en expert anlitas med betalning i den möss-kvot som erhålls av en professionell kattjägare så kan stallen tömmas på möss mycket mer effektivt än om musfällor eller odisciplinerade frilansande katter anlitas. Dessutom har vi något alldeles extra att erbjuda. En expert på besvärliga kopparormar och en expert på överflödiga getingar!

Vårt företag har mångårig erfarenhet och specialistkunnande. Vi finns representerade i Blekinge, Uppland, Stockholm, Göteborg och Paris.

Vi arbetar för att ackreditera oss enligt ISO 9000.